AKCIJA! Atlaides līdz 30% dabiskajiem The Beginnings produktiem!

The Beginnings RestorāniPrivātuma Politika

Privātuma politika 

The Beginnings Ilgdzīvošanas Projekts

 

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu.

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus The Beginnings Ilgdzīvošanas projekts Rewards programmas ietvaros.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu reģistrāciju The Beginnings Ilgdzīvošanas projekts Rewards programmā.

Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar:

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu); 
  • GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmajām interesēm). 

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana, uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība, kā arī klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana.

Rewards programmas dalībnieki  

Nepieciešamie personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, tālruņa numurs, The Beginnings Ilgdzīvošanas projekta kartes numurs. 

Datu apstrādes mērķis – līguma izpilde ar Jums. 

Ja vēlaties pievienoties The Beginnings Ilgdzīvošanas projekta Rewards programmai, Jums jānorāda šie personas dati. Iesniedzot personas datus, Jūs apstiprināt, ka šie personas dati ir precīzi, pareizi un aktuāli.

Datu izmantošana 

Rewards programmas ietvaros mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu personalizētos piedāvājumus un citas priekšrocības. 

Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, lai sniegtu Jums personalizētus piedāvājumus un citas  Rewards programmas priekšrocības. Lai varētu to paveikt, mēs ar speciāliem algoritmiem, analizējam Jūsu sniegtos personas datus un Jūsu iepirkšanās transakcijas. Mūsu veiktās darbības nerada nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi uz Jums.  

Rewards programmas ietvaros mēs nosūtām Jums informāciju par mūsu produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem un reklāmām – tiešais mārketings par norādītajiem saziņas kanāliem –epasts un telefons, kā arī sociālos tīklos. 

Kad nosūtām komerciālus paziņojumus uz e-pastu, lai labāk saprastu, vai informācija, kuru mēs nosūtām, ir Jums svarīga, mums ir iespēja iepazīties ar šādu informāciju: (informācija, ja tiek lasīts jaunums, kad tas tika lasīts, cik reizes tas ir lasīts (vai e-pasts ir atvērts), kāds e-pasta serveris, ieskaitot tā atrašanās vietu. 

Mēs arī piedāvājam konkrētus tiešā mārketinga piedāvājumus, pamatojoties uz profilēšanu, piemēram, pamatojoties uz Jūsu vecumu, dzimumu, pirkuma vēsturi, lai piedāvātu produktus un/ vai pakalpojumus, kas labāk atbilst Jūsu vajadzībām. 

Dažkārt mēs varam uzaicināt Jūs uz īpašiem pasākumiem vai lūgt Jūs piedalīties aptaujās, piemēram, kādu preci vēlaties iegādāties, kāpēc Jūs iegādājaties šo vai citu preci. Mēs to darām, lai uzzinātu vairāk par Jūsu vēlmēm un labāk pielāgotu mūsu piedāvājumus Jūsu vajadzībām. Šī informācija ir sniedzama brīvprātīgi, un Jums nav pienākuma atbildēt vai piedalīties konkrētajā pasākumā. 

Jūsu dati tiks saglabāti līdz Jūs izbeigsiet savu dalību Rewards programmā. 

Mēs glabājam Jūsu personas datus ar vislielāko rūpību, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošos personas datu drošības normatīvos aktus. Mēs atklājam Jūsu personas datus tikai likumā noteiktā kārtībā. 

  1. Uzņēmumiem, ar kuriem mēs strādājamunar kuriem mums ir noslēgts attiecīgs līgums, tajā skaitā atrunāta datu drošība:
    p
    ersonas dati tiek atklāti uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta piegādes pakalpojumu sniedzējiem. 
  2. citi

Juridisku strīdu gadījumā mēs esam tiesīgi Jūsu personas datus pārsūtīt juristiem un advokātiem juridiskās palīdzības nodrošināšanai. 

Šīm trešajām personām būs pieejami Personas dati tikai nolūkā sniegt mums šos pakalpojumus

Lai pieprasītu Jūsu personas datu labojumus un dēžanu vai izteiktu citus lūgumus par Jūsu personas datu apstrādi, rakstat uz info@thebeginningsrestorani.lv.